2010: Dommedagsmaskine endelig i gang

Large Hadron Collider, også kendt som 'Dommedagsmaskinen', var frygtet af mange. Jorden gik ikke under, men det gjorde maskinen til gengæld

LHC er en partikelaccelerator i en 27 kilometer lang cirkulær tunnel, som befinder sig mellem 40 og 170 meter under jordens overflade under den fransk-schweiziske grænse ved Genève. Tunnelen består af to superledende ringe, hvor protoner cirkulerer i hver sin retning. Fire forskellige steder mødes ringene, og her er der opsat store detektorer, som laver målinger på proton-sammenstødene.

Genstart af LHC (video: CERN/YouTube)

Formålet med forsøgene er grundforskning i partikelfysik og studier af sorte huller. Det hele bliver kølet ned af 96 ton flydende helium ved en temperatur af minus 271 grader celsius.

Uheld til 120 millioner
Men det begyndte rigtig dårligt: I september 2008 var der en elektrisk fejl i systemet, der medførte at et ton flydende helium slap ud i tunnelen. Det kostede godt 120 millioner kroner at få LHC repareret. Men i forhold til den oprindelige pris på næsten 21 milliarder kroner er det småpenge. LHC er simpelthen det dyreste fysikforsøg i menneskehedens historie!
Det handler om at få milliarder af ufatteligt små partikler accelereret op tæt på lysets hastighed, og så smadre dem ind i hinanden.
Resultatet bliver et slags mini 'Big Bang', der giver os helt ny viden om universet.

Er den farlig?
Men det er ikke den banebrydende videnskab, LHC er blevet kendt for. Det er de mikroskopiske sorte huller, den muligvis kan skabe. Og angsten for, hvad der kan ske med universet på grund af dem. Dommedagsteorierne florerer, og der er masser af protester på nettet. CERN har dog tilbagevist alle spekulationerne. De sammenstød mellem protoner, som CERN laver med LHC, er nemlig langt svagere end de kollisioner, naturen selv skaber.
Hvis der var risiko for at et sort hul ville opstå og opsluge Jorden, ville det være sket for længst, da protoner smadrer sammen alle steder i universet hele tiden.

Guds Partikel
Den 30.april 2010 startede man så LHC op igen, og siden dengang er det væltet ud med nye resultater fra CERN. En af de ting, man søger efter, er den sidste manglende del af den såkaldte 'Standard Model', en teori om, hvordan elementarpartikler bevæger sig og påvirker hinanden. Men man har altid manglet svar på en ting: Hvordan kan det være, at subatomare partikler har en vægt og massefylde i virkeligheden, som ikke findes i fysikkens verden? Svaret var igen teoretisk og kom fra fysikeren Peter Higgs, der har lagt navn til en partikel, Higgs-Boson-partiklen - også kaldet Guds Partikel.
Ideen er, at der kort efter Big Bang, hvor universet, som vi kender det, blev skabt, også opstod et usynligt felt, som alle partikler har rørt ved og som dermed fik masse - vægt.
Hvert eneste sekund som LCH er tændt i, er der 40 millioner kollisioner mellem subatormare partikler, der bevæger sig nær lysets hastighed, næsten som under Big Bang.
Den 4. juli kunne CERN så annoncere, at de nu havde fundet en hidtil ukendt partikel med en masse, der svarede til teorien, og som opførte sig som Peter Higgs havde forudset.

Der er stadig ekstreme mængder af data, der skal analyseres, før holdet bag er helt sikre, men opdagelsen har allerede haft en lang række konsekvenser for moderne fysik.
Dem kommer der sikkert flere af, så længe 'Dommedags'-maskinen er i funktion.

kommentarer
Vis kommentarer
Videnskab