1969: Internettet - fra kold krig til e-mail

Internettet begyndte hos det amerikanske militær i 1969. Nu er det næsten overalt og breder sig fortsat.

Det allertidligste internet hed ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network. Det var forbeholdt en forskningsafdeling under det amerikanske militær. Forskning indenfor datatransmission havde ført til en måde, hvorpå man kunne transportere små elektroniske pakker over telefonnetværket. Det gav mere fleksibel og robust kommunikation og betød, at eksempelvis forskningscomputere ikke var afhængige af reserverede teleforbindelser for at udveksle information. Det tidlige internet blev således designet uden en bestemt central computer, men var et decentralt computernetværk som udvekslede små datapakker på kryds og tværs. Efterhånden kom blandt andet efterretningstjenesterne og militærets eksterne leverandører på, og siden fulgte de almindelige universiteter.

Bedaget men ganske underholdende gennemgang af internettet - fra modemets tid (video: YouTube)

Kun fagligt
Dengang skulle ARPANET primært bruges til fagligt indhold. Små personlige beskeder blev tolereret, men man måtte på ingen måde sende elektronisk post, der var kommerciel eller politisk.
”Det er både asocialt og ulovligt, og du risikerer at gøre mange mennesker vrede”, skrev universitetet MIT i en håndbog til brugerne af ARPANET.

I 1981 var 213 computere fra forskellige universiteter bundet sammen. 10 år efter var tallet mere end 300.000.

88 procent uden internet
I 1996 brugte 12 procent af danskerne internet i gennemsnit to timer om ugen. 88 procent brugte ikke internet. I juli 2007 havde 83 procent af den danske befolkning ifølge Danmarks Statistik adgang til internettet fra hjemmet. I 2010 var tallet steget til 91 procent.
Internettet har dannet grundlag for mange forskellige ting. Den første var e-mail - at kunne sende elektroniske beskeder til hinanden uden en direkte forbindelse mellem afsender og modtager.
Internet er i øvrigt sammensat af de 2 ord inter (”mellem”) og ”net”, som på dansk oprindeligt er en forkortels af ”datanetværk”.
Det officielle ARPANET blev lukket i 1990.

kommentarer
Vis kommentarer
Videnskab