1799: Volta: Vi vil have mere strøm

Nutidens batterier oprinder fra Voltas søjle af metalskiver - og så lagde Alessandro Volta også navn til måleenheden for elektrisk spænding

Det var den italienske forsker Alessandro Volta, der opfandt Volta-søjlen, som er forløberen for de moderne batterier, vi anvender i dag. Han lagde senere navn til netop måleenheden for elektrisk spænding, volt.

Sjov med et batteri, en kobbertråd og en magnet (video: YouTube)

Volta var professor ved den royale skole i hjembyen Como, og var i 1775 involveret i at udvikle det såkaldte 'elektrofor', der kunne frembringe ladninger af statisk elektricitet.

Frølår
Hans videre interesse for elektrisk energi var inspireret af fysiologen Luigi Galvanis eksperimenter en del år før. Galvani havde dengang beskrevet, hvordan et dissekeret frølår trak sig sammen, hvis man fastgjorde to forskellige metalelementer til hver sin ende af det.
I 1799 opfandt Volta så sin batterisøjle, hvor han stablede metalplader af zink og sølv ovenpå hinanden med en tynd membran imellem. Membranen var typisk en skive pap eller stof, som var vædet i saltvand. Den kemiske forskel mellem metallerne medførte en vandring af elektroner igennem membranen, hvilket modsvarede en spænding på 1,1 volt mellem hvert par af skiver. Hvert ekstra par af metalskiver føjede yderligere 1,1 voltspænding til søjlen.

Stabil
Forskellen fra Voltas tidligere eksperimenter med statisk elektricitet var, at man nu havde en stabil, vedvarende strømkilde – og ikke pludselige udladninger.

Voltas arbejde betød et gennembrud i opfattelsen af sammenhængen mellem kemi og elektricitet, også kaldet elektrokemien.

En fremvisning af Volta-søjlen i 1801 gjorde, at Kejser Napoleon udnævnte Volta til greve.

kommentarer
Vis kommentarer
Videnskab