1751: Fik lyn til at slå ned i drage

Der skulle leg med drager og dødsfald til, for at nå til videnskabelige gennembrud

I tiden omkring 1750 eksperimenterede en del videnskabsmænd med drager og lyn. En blev dræbt under forsøgene, da dragen blev ramt af lynet, mens han holdt fast i den våde dragesnor. For en anden, nemlig Benjamin Franklin, betød eksperimenterne et videnskabeligt gennembrud.

Lidt om lyn (video: YouTube/NatGeo)

Benjamin Franklin var et universalgeni. Han var forfatter, filosof, opfinder, udgiver af magasiner, statsmand og fysiker.

Gnister
Det var i egenskab af fysiker, at han i 1750 ville han bevise, at lyn også er elektriske. På den tid herskede der en del uenighed om det, og derfor foreslog han et eksperiment, hvor man fløj en drage i tordenvejr, for at se om den ville tiltrække lyn. Den 10. maj 1752 gjorde en fransk videnskabsmand forsøget med en 12 meter lang jernstang i stedet for en drage, og den trak tydelige gnister fra en sky. I juni foretog Franklin angiveligt sit eget eksperiment med dragen. Han formåede at opnå samme resultat: At trække gnister fra en uvejrssky. Franklin sørgede for, i modsætning til andre, at holde sig væk fra linen!
Den russiske professor Georg Wilhelm Richmann blev således dræbt af et lynnedslag, da han forsøgte at måle effekten af lyn.

Franklin var dog klar over faren. Han skrev derfor om vigtigheden af at 'jorde' elektriciteten igennem en direkte forbindelse fra dragen til jorden. I den sammenhæng skabte han endnu en opfindelse, nemlig lynaflederen. En lynafleder virker ved at modtage lynet og sende den elektriske ladning direkte og effektivt ned i jorden i stedet for igennem den bygning, den beskytter.

Benjamin Franklin lavede en lang række forsøg med sit eget hus og endte med at få installeret lynafledere på instituttet Academy of Philadelphia i 1752, hvorefter opfindelsen bredte sig til hele verden.

kommentarer
Vis kommentarer
Videnskab