Gør reklame for attester: Må ikke udstede dem selv

Vibeke Manniche reklamerer for attester, der kan fritage borgere fra coronatest. Hun kan dog ikke på lovlig vis udskrive en sådan attest

Vibeke Manniche og hendes datter, smykkedesigner Mai Manniche. Foto: Anthon Unger
Vibeke Manniche og hendes datter, smykkedesigner Mai Manniche. Foto: Anthon Unger

Lægen Vibeke Manniche har på sin Facebook-side gennem de seneste uger underholdt sine følgere med adskillige opslag om såkaldte fritagelsesattester.

Det er en attest, som en læge kan lave for at undtage patienter fra coronatest.

I opslagene oplyser hun blandt andet sine følgere om, at børn og unge, der frygter at blive testet, kan få lavet en sådan attest.

'Ingen børn skal frygte at gå i skole! Og jeg vil gøre mit til, at det ikke sker. Er der problemer med at få fritagelsesattest, så send mig en pb eller sms', skriver Vibeke Manniche.

Også hendes datter, smykkedesigner Mai Manniche, har oplyst sine følgere om muligheden for at få lavet en attest.

I et opslag på sin Facebook-side skriver Mai Manniche, at hun kan henvise til 'en dygtig læge', og der har i den seneste tid også floreret billeder på sociale medier af en besked, hvor Mai Manniche direkte henviser en følger til sin mor for attest.

Vibeke Manniche har dog slet ikke lov til at udstede sådanne attester.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, kan attesten udstedes af 'enhver med autorisation som læge med ret til selvstændigt virke'.

Og det har Vibeke Manniche ikke.

Slår man op i Autorisationsregisteret, som er offentligt tilgængeligt, kan man se, at hendes autorisation godt nok er gyldig, men at hun ikke har ret til selvstændigt virke.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Kan rejse en tilsynssag

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke kommenterer personsager.

De kan dog oplyse, at der 'efter lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område er et krav om at blive coronatestet som betingelse for fremmøde på en række uddannelsesinstitutioner, herunder ungdoms- og voksenuddannelser.'

Det er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed efter reglerne muligt at blive undtaget for test, hvis det giver 'særligt svært ubehag og/eller forværring af sygdom eller lignende'.

'Det kan for eksempel dokumenteres ved en lægeattest', skriver de.

Styrelsen oplyser videre, at en sådan attest 'kan udfærdiges af enhver med autorisation som læge med ret til selvstændigt virke. Lægen skal ved udfærdigelse af en sådan attest (erklæring) udvise ”omhu og uhildethed”, som det fremgår af autorisationslovens § 20.'

'En læges udfærdigelse af sådanne attester er undergivet styrelsens tilsyn. Styrelsen har således mulighed for at rejse en tilsynssag i forhold til en læge, hvis styrelsen får grund til bekymring om, hvorvidt lægens udarbejdelse af erklæringer sker med den fornødne omhu og uhildethed', skriver de.

Ekstra Bladet har kontaktet Vibeke Manniche, men hun har ikke ønsket at stille op til interview.

I stedet har Ekstra Bladet stillet hende en række spørgsmål over SMS. Læs hendes svar i boksen nedenfor:

SMS-korrespondance med Vibeke Manniche

Ekstra Bladet har spurgt Vibeke Manniche, om hun vil svare på spørgsmål angående de fritagelsesattester, hun har skrevet om på Facebook. Til det svarer Vibeke Manniche i en SMS:

'Man kan ifølge reglerne fritages for testning såfremt der er en lægelig grund. Er den enkelte i tvivl kan vedkommende kontakte egen læge'.

Herefter har Ekstra Bladet spurgt Vibeke Manniche, om hun har udstedt sådanne attester, og om efterspørgslen har været stor.

Det har Vibeke Manniche ikke svaret på.

Ekstra Bladet har så stillet følgende spørgsmål til Vibeke Manniche:

- På sociale medier skriver flere, at du udsteder attester, der kan fritage fra coronatest. Gør du det?

- I autorisationsregisteret kan jeg se, at du ikke har ret til selvstændigt virke, og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skal man både være autoriseret læge og have ret til selvstændigt virke for at kunne udskrive fritagelsesattester. Hvordan hænger det sammen?

- Flere skriver på sociale medier, at du skulle være blevet politianmeldt. Er du det? Og hvordan har du det med, at der bliver skrevet om det på sociale medier?

Til det svarer Vibeke Manniche i en SMS:

'Jeg følger selvfølgelig alle regler til punkt og prikke. Jeg kunne ikke drømme om andet. Der florerer meget grov chikane og løgne på de sociale medier og hos Ekstra Bladet. En løgn bliver ikke sand af at blive gentaget mange gange. Viderebringer Ekstra Bladet udokumenterede løgne er det brud på god presseskik.'

'Ekstra Bladet har nu censureret mig og mine daglige og korrekte faktaopslag om coronakrisen i over 1 år. Det er på tide at Ekstra Bladet begynder at interessere sig for fakta omkring coronakrisen fremfor at viderebringe løgne om mig, herunder forsøg på bagvaskelse og være talerør for samme'.

Hun understreger, at hun vil citeres for ovenstående i sin fulde ordlyd.

Efter artiklens publicering har Vibeke Manniche oplyst til Ekstra Bladet, at hun ikke kender til, at hun skulle være blevet politianmeldt

På sociale medier har flere skrevet, at Vibeke Manniche skulle være blevet politianmeldt.

Ekstra Bladet har spurgt Københavns Politi, som oplyser, at de hverken kan be- eller afkræfte, at de har modtaget en sådan anmeldelse.

Ekstra Bladet har set det skærmbillede, der florerer, hvor Mai Manniche i en besked på Messenger henviser en følger til sin mor i forbindelse med fritagelsesattest.