Dokumentarfilm om aliens

’The Visit’ leger i dokumentarens form med tanken om et besøg fra det ydre rum.

Dokumentarfilm om aliens

Her kan du se filmens trailer.

 

The Visit. Instr.: Michael Madsen. Premiere 2. september i 47 biografer

Der er lavet masser af fiktionsfilm om fremmede fra rummet, der ankommer til vores lille planet og de efterfølgende konsekvenser – der for det meste ikke er af den positive slags. Men der er ikke lavet mange dokumentarfilm om emnet – hvilket muligvis skyldes, at besøget (måske) ikke har fundet sted endnu.

Men det er ikke desto mindre emnet for Michael Madsens tankevækkende ’The Visit – An Alien Encounter’, der stiller spørgsmålet: ’Hvordan ville vi reagere, hvis vi rent faktisk mødte intelligent liv fra det ydre rum?’.

En enestående kvinde

Til at besvare hypotesen har han allieret sig med FN’s ’kontor for anliggender vedrørende det ydre rum’ (et sådant findes rent faktisk), formanden for ’panelet for planetar beskyttelse’ samt repræsentanter for bl.a. NASA samt diverse militærfolk og rumorganisationer. Det viser sig ret hurtigt, at der ikke findes nogen overordnet, global ’plan’ for sådan et eventuelt møde til trods for, at vi stort set siden den spæde radiokommunikations begyndelse har sendt signaler ud i rummet ud fra den antagelse, at der findes liv i en eller anden form derude.

Mødet med det fremmede siger selvfølgelig endnu mere om os selv end om det fremmede (især når vi ikke har nogen anelse om, hvordan dette eventuelle fremmede fremstår), og Madsens film rejser derfor en lange række svimlende eksistentielle og filosofiske spørgsmål, som i den grad giver stof til eftertanke.

Anmeldelse: 'Sommeren '92' er en fed fodboldfilm

Rent filmisk er ’The Visit...’ i sagens ikke-natur bygget op omkring en lang række talende hoveder (der så heldigvis har en masse begavet at sige), krydret med en levende lydside samt billedmanipulerede gadebilleder m.m., der nok skal alludere et anderledes sanseapparats møde med vores verden.

En slags konkret science fiction, der virker stærkere som tankeeksperiment end som rendyrket filmoplevelse, men ikke desto mindre skal have en varm anbefaling med på vejen.