Nyt regnskab: Sådan går det med Margrethes millioner

Kongehuset har netop offentliggjort årsrapport for 2019, der viser et overskud på knap to millioner

Dronning Margrethe fotograferet da hun i marts talte fra Fredensborg Slot om situationen i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Foto: Ritzau Scanpix/DR
Dronning Margrethe fotograferet da hun i marts talte fra Fredensborg Slot om situationen i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Foto: Ritzau Scanpix/DR

Det årlige regnskab fra kongehuset er netop blevet offentliggjort.

Årsregnskabet omfatter statsydelsen til dronningen og årpengene til kronprinsen og prins Joachim.

Medlemmer af den kongelige familie, som modtager årpenge, skal ikke betale indkomstskat, registreringsafgift og grøn ejerafgift.

Desuden ydes der refusion af moms. Der er i 2019 modtaget momsrefusion på i alt 7.523.394 kroner.

I den medfølgende pressemeddelelse roser kongehuset sig for at være både flittige og sparsommelige.

I forhold til arbejdsbyrden, som den kendte familie har løftet, fremhæves det, at den kongelige familie - ifølge dem selv - har haft 'et særdeles aktivt og begivenhedsrigt år både herhjemme og i udlandet.'

'Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie deltog i 2019 i mere end 580 enkeltstående officielle programpunkter. De omfattede blandt andet et udgående statsbesøg, statsråd, audienser, erhvervs- og kulturfremstød, åbning af udstillinger og andre former for arrangementer, møder hos interesseorganisationer, jubilæer samt legat- og prisoverrækkelser,' oplyses det.

Prins Joachim er stoppet

Overskud
Om overskuddet på 1,9 millioner kroner konkluderer kongehuset:

'Resultatet afspejler, at Kongehuset de seneste år har arbejdet med at tilpasse organisationen.'

Statsydelsen til kongehuset var i 2018 på cirka 81 millioner. I 2019 var beløbet cirka 83 millioner.

Statsydelsen er fastsat i 'Lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste', der hvert år reguleres i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte.

Statsydelsen dækker udgifter til løn, varer og tjenesteydelser samt den indvendige vedligeholdelse af de kongelige slotte, som staten stiller til rådighed for dronningen.

Sparer på sildesalaten
Hvis man er meget interesseret i de kongeliges økonomi, kan man finde mange små, pudsige detaljer ved at nærlæse årsregnskabet.

Blandt andet kan man se, at der i 2019 blev sparet en smule på medaljefronten i forhold til året forinden.

I 2019 blev der således brugt 591.000 kroner på den såkaldte sildesalat, mens der i 2018 blev brugt 781.000 kroner på denne post.

Til gengæld er der brugt stort set præcis lige så mange penge på telefon, frankering af breve og indkøb af bøger og blade.

Desuden er der brugt 9,6 millioner kroner på kørsel og 9,2 millioner kroner på rengøring og vaskeri.

Heldige investeringer
For to år siden fik kongehuset et minus på 1,6 millioner kroner.

Resultatet for 2018 var præget af ekstraordinære udgifter til prins Henriks bisættelse og kronprins Frederiks 50-årsfødselsdag.

I årets løb kunne kongehuset se sine investeringer i værdipapirer stige i værdi.

Beholdningen af obligationer og investeringsforeningsbeviser voksede til 12,1 million fra 10,9 millioner i 2018.