Læs hele interviewet med den svenske konge

Her følger den fulde udskrift af det interview, som Sveriges Kong Carl Gustav gav til nyhedsbureauet TT.

Her følger den fulde udskrift af det svenske nyhedsbureau TT's interview med den svenske Kong Carl Gustav:

Jeg vil gerne begynde med bogen Den modvillige monark og stille en række spørgsmål. Der fremkommer her oplysninger om, at Kongen under OL i Atlanta 1996 skulle have været på en institution som kaldes Gold Club?

- Jeg har hørt om det og det er nok ikke sandt. Nej, ikke under OL.

De siger "nok ikke"?

- Nej, det er ikke sandt.

Har De nogen idé om, hvorfor der findes så mange vidner, som hævder, at Kongen har været der?

- Ingen anelse. Det kan jeg ikke svare på. Ingen anelse. Der er vel tusindvis af mennesker, som kommer der. Jeg ved det ikke.

De har ingen idé om hvorfor?

- Nej.

Der nævnes en anden klub, der kaldes Karat club i Bratislava?

- Det ved jeg ikke noget om. Der er mange klubber der, men den her kender jeg desværre ikke til.

Kongen har heller ikke været der?

- Nej.

Har De nogen idé om... jeg kommer til at gentage et par spørgsmål... hvorfor der er så mange vidner, som oplyser, at Kongen har været der?

- Desværre altså, der er vel mange mennesker, som besøger disse klubber og som ikke altid har mulighed for at holde styr på, hvem som er der, og hvem som ikke er der.

I bogen viser forfatterne fotos af Kongen og Lewenhaupt, Lettström og Philipson til vagterne, som siger, at de genkender jer?

- Genkender mig eller Lettström?

Genkender selskabet.

- Jeg har faktisk ikke været der.

Har Kongen nogensinde besøgt en strip- eller sexklub?

- Det kommer an på, hvad man mener med strip- eller sexklub. Det er et ganske vidt begreb.

De må gerne definere begrebet.

- Nej, det er dig, der stiller spørgsmålene.

Hvis Kongen ikke kan svare præcist, har De så været på en klub, som kan siges at være i forbindelse med den her definition, som jeg benytter?

- Det er meget smart at stille spørgsmålet på denne måde. Nej, jeg kan ikke sige det.

Men Kongen siger, at det afhænger af definitionen.

- Det er dig, der stiller spørgsmålene, og det er dig, der definerer. Og det er et spørgsmål om definition. Jeg ... hvad skal vi sige... I Paris... Folies-Bergère... Hvad er det for noget? En elegant klub, eller hvad? Du har måske ikke været der? Det er ærgerligt. Det er en meget flot klub. Eller klub... Hvad siger man... et show.

Har Kongen været på klub, hvor der forekommer nøgne kvinder eller meget letpåklædte kvinder?

- Nej, det kan jeg ikke. Det er også et spørgsmål om definition. Der findes jo en del restauranter, hvor nogle af tjenerne, servitricerne, så at sige er mere eller mindre, hvad siger man, påklædte. De er jo ikke nøgne. Naturligvis ikke, men det er et spørgsmål om definition.

Hvad mener Kongen med letpåklædt?

- Ja, hvad mener du selv? Letpåklædt, det er når man måske som tyske øl-madammer, de er temmelig letpåklædte, vil jeg sige.

Oktoberfest?

- Det er til oktoberfest, ja, ja.

Har Kongen besøgt det, man kalder smugkroer?

- Igen, hvad er en smugkro?

Det er en klub, hvor der serveres alkohol eller foregår aktiviteter, der ikke er forenelige med det svenske riges lov.

- Nej, aldrig i mit liv.

Har Kongen under festlige aftener med venner opholdt sig i miljøer, hvor også hærdede kriminelle er set?

- Det er også meget vanskeligt at svare på. Jeg besøger mange lejligheder. Hvorvidt der er nogen, kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg håber ikke, at der er sådanne elementer i sådanne sammenhænge eller sådanne kredse. Hvilke baggrunde folk har kan jeg ikke svare på. Det er umuligt.

I bogen finder der beskrivelser af fester med Kongens venner, hvor der skulle være såkaldte kaffepiger til stede. Har Kongen deltaget i nogle af disse?

- Det kan jeg heller ikke påstå, at jeg har gjort. Nej... det har... nej, det må i så fald stå for deres regning.

Genkender Kongen ikke nogen af de oplysninger, har Kongen læst...

- Hvad jeg har læst og ikke har læst ... Der har været endeløse skriverier i aviserne. Det begynder at flyde sammen. Undskyld, men det begynder at blive svært at holde styr på det hele. Det er det eneste, jeg kan sige. Men selvfølgelig har jeg læst i bogen.

Der er ingenting i det, som De genkender?

- Nej, det er der ikke. Nu er kaffepiger blevet et begreb og hvad det nu indebærer. Det ved jeg heller ikke. Men det er noget, som pressen har moret sig med at beskæftige sig med, eller hvad? Og jeg kan ikke svare på mere end det.

Det skulle være piger, som kommer med kaffe for at underholde eller være selskabelige.

- Hvis man er på restaurant, så er der forskellige selskaber, og hvor de kommer fra, eller hvilken baggrund de har, aner jeg ikke noget om. Og jeg har ikke noget med det at gøre.

Det er ikke sådan, at Kongen kender til sådanne arrangementer, hvor det er et mønster, at piger henter kaffe - det kalder vi det - og at festerne blev udformet sådan?

- Man kan aldrig vide, præcis hvordan. Der findes jo værter. Og hvad de vil gøre, og hvad de tilbyder, det har jeg intet med at gøre.

Har Kongen nogensinde undret sig over, at der har været vældig mange piger med til festerne, og har De undret Dem over, hvad de mon lavede der?

- Det kan jeg heller ikke svare på. Jeg kan ikke gå op i, om der er flere eller færre piger på en restaurant. Det har jeg intet med at gøre.

Men ud over restauranter - har der så i lukkede selskaber forekommet noget lignende?

- Hvis man går til privatfest eller til fødselsdagsfest, er folk inviteret, og det er op til værterne, hvem der kommer.

Så De genkender ikke det mønster, der beskrives i bogen?

- Jeg kan ikke have noget synspunkt om det. Det er op til den enkelte vært at invitere venner, som de kender, og som de føler sig trygge ved.

Der er blevet talt meget om de her fotos, som blandt andre TV4 har rapporteret om, at der skulle være kompromitterende fotos i en sammenhæng, som Markovic beskriver.

- Hvem er Markovic?

Markovic, den kriminelle.

- Jo, jo, så er jeg med.

Findes der ifølge Kongen kompromitterende fotos af Kongen i sådanne sammenhænge?

- Nej, det findes der faktisk ikke. Og det er svært at kommentere noget, som man ikke selv har set, og som ingen andre har set.

Har De så nogen anelse om, hvorfor Deres ven Anders Lettström har forsøgt at så at vide fra groft kriminelle, hvad det er for materiale, som Markovic ligger inde med?

- Nej, som jeg også tidligere har sagt, så har jeg ikke talt med ham på det seneste. Han har sit. Jeg har ikke kontrol over ham. Det må stå for sig selv. Det er bare trist, at han har haft et dårligt omdømme og er kommet i kontakt med en gruppe af, ja, skal vi kalde dem for visse kriminelle grupper.

De har ingen yderligere information om, hvordan den kontakt er opstået?

- Nej, nej, nej, det er ikke, jeg har ingen anelse. Det må stå for hans regning.

De har ingen anelse om, hvad de her fotos, som angiveligt eksisterer, forestiller?

- Jeg har jo hørt dem omtalt, jeg har jo hørt og set på tv, det har jeg. Jeg har hørt en reporter fra, hvad var det, TV4, som var der og forsøgte at analysere de her fotos, og ud fra hans beskrivelse, er det ikke noget jeg genkender eller nogensinde har været i nærheden af.

Hvad er det De ikke har været i nærheden af?

- Jeg har simpelthen ikke noget med det at gøre.

Hvad har Kongen ikke noget med at gøre?

- De her fotos.

I efteråret talte De på en pressekonference i forbindelse med en jagt om at vende et blad og gå videre. Jeg vil gerne bede Dem om at definere, hvad der stod på det blad, som De vendte?

- Ja, hvad skete der. Jeg må tænke mig om. Det er længe siden. Det var lige inden. Bogen var ikke udkommet, det tror jeg ikke. Den skulle være ude, jeg havde ikke læst noget, jeg havde bare læst aviserne.

- Og med den knappe information, jeg havde, kunne jeg bare konstatere, at det her er fuldstændig, ja, ikke meget at lægge vægt på så at sige. Jeg taler med familien og synes, at vi går videre, fortalte om hvad der havde stået i aviserne og besluttede helt enkelt at gå videre.

Men vil Kongen ikke definere, hvad det var for et blad, der skulle vendes?

- Ja, ja. Nej, men det der stod i aviserne. Jeg tog afstand fra det, der stod i aviserne.

Der stod jo ikke noget af det, som fremgår af bogen, oplysninger om sexklubber, stripklubber og kaffepiger, eller elskerinder for den sags skyld. Er der noget i det, som De kan genkende Dem selv i?

- Jeg har ingen som helst kommentarer til det. Det er allerede afsluttet, og der er blevet skrevet nok om det, synes jeg.

De vil ikke kommentere, om det er rigtigt?

- Nej, jeg kommenterer det ikke længere.

Kongen er jo statschef, og De er også ordførende i udenrigsnævnet, hvor de får kendskab til hemmeligstemplet information om Sveriges planer for at agere. Forstår Kongen frygten for, at De har sat Dem i en mulig afpresningssituation?

- Jeg forstår som udgangspunkt ikke, hvilken situation.

De forstår det ikke?

- Nej, jeg forstår det ikke. Der findes ingen situation.

Der er ingenting i de her oplysninger i bøgerne, som stemmer og som muligvis kan have placeret Dem i en afpresningssituation?

- Nej, det er der faktisk ikke.

Ingenting overhovedet?

- Nej.

De har aldrig følt, at De bevægede Dem i miljøer, hvor det var mindre heldigt at bevæge sig i rollen som statschef og ordførende i udenrigsnævnet?

- Som jeg sagde tidligere, ved man indimellem ikke, hvilke miljøer man havner i. Jeg tænker her på, at man er inviteret af en vært, som tager en med forskellige steder og så videre.

- Og at det skulle være nogle underlige og mærkelige steder, som du forsøger at påpege, det har jeg ingen som helst fornemmelse af. Der er intet at komme efter her.

Der er ingenting i Deres samvær med Lewenhaupt, Lettström og Philipson, som De indimellem fornemmer var lidt underligt eller unødvendigt?

- Nej. Nej, det kan jeg faktisk ikke påstå. (Pause) Nej.

Samværet med Lewenhaupt, Lettström og Philipson. Hvordan vil Kongen definere det?

- Ja, samværet lige nu er ikke så betydeligt for at udtrykke det mildt.

Men tidligere, som det beskrives i bogen?

- Ja, vi kender hinanden siden den tidlige skolealder. Selvfølgelig har man derfor været sammen i lang tid. Philipson kom ind lidt senere, men de andre har jeg kendt langt tilbage.

Findes der noget mønster i, hvad I laver, når I er sammen?

- Mønster? Mønster og mønster. Man omgås som venner gør mest, eller hvad. Vi er vokset op sammen og siden ændrer mønstret sig, jo ældre man bliver.

Fortryder de noget i Deres samvær med venner, hvis De går tilbage i tiden?

- Man kan ikke fortryde noget, som har med venner at gøre. Det, som er blevet afsløret nu, er ikke godt. Det Lettströmska, hvad siger man, at han har taget kontakt med sådanne personer er ikke hensigtsmæssigt.

- Det er noget, man ærgrer sig over, at han har gjort. det er ikke godt. Men i øvrigt har jeg ingen som helst skrupler over andre sager.

De nævner noget, som ikke er godt og peger på Anders Lettström. Er der noget De selv fortryder?

- Jeg er 65 år nu, det er en temmelig svært spørgsmål. Det kan jeg ikke have noget synspunkt på. I årenes løb... 65 år.

I samværet med vennerne, er der noget De fortryder?

- Nej, det synes jeg ikke.

Har de her begivenheder på nogen måde påvirket Kongens syn på, hvornår tronskiftet til kronprinsessen skal ske?

- Det synes jeg er svært at forstå det spørgsmål. Det er ikke relevant.

Ikke relevant?

- Mmm.

Man kunne forestille sig, at Kongen synes, at det her er en smule hårdt, og at det i så fald kunne være sådan, De tænker?

- De er jer, som gør det hårdt. Men det har jeg ikke. Det er en tradition og det foregår ikke på den måde.

I Riksdagen er der fremsat krav om en sandhedskommission for at undersøge det, der er sket. Hvad tænker De om det?

- Ja, så vidt jeg forstår, så har der aldrig tidligere været en sandhedskommission, så for mig er det et ganske hypotetisk spørgsmål.

Hvis der nu for første gang skulle komme en sandhedskommission, ville Kongen så deltage i sådan en undersøgelse?

- det er en hypotetisk spørgsmål at svare på. Det går ikke. Det er ikke aktuelt.

Et spørgsmål. Anders Lettström igen. Kendte Kongen til Anders Lettströms kontakter med kriminelle?

- Nej.

Ingenting?

- Nej. Det her er kommet frem efterfølgende. Det er nogle uger siden, at det kom frem i radioen, hvor man har optaget ham, der fik vi jo styr på ting og sager, som... ikke nogen anelse om.

Hvornår havde Kongen senest kontakt med Anders Lettström?

- Hvornår var det, hjælp. Det er to uger siden, tre uger siden, to-tre uger siden eller noget i den stil. Jeg husker det ikke præcis.

På hvilken måde havde I kontakt?

- Ja, det var i forbindelse med denne her skole... kapsejlads mellem de gamle kostskoler. Han har en søn i en skole, og jeg har en anden kammerat, hvor jeg er gudfar til en datter og i den dur.

- Så alle vi fædre og gudfædre synes, at det var rigtig sjovt, at man havde startet den her finde konkurrence mellem skolerne. Det var en helt normalt, hyggeligt samvær. Men det var længe før, at jeg vidste noget om det her. Havde jeg vidst det, så havde jeg naturligvis ikke været sammen med ham.

I sås ansigt til ansigt så at sige?

- Ja, det plejer man at gøre, når man har venner og bekendte. Man går ikke med ryggen til hinanden. Det var længe inden, at det her kom frem, og inden jeg fik kendskab til det.

Vidste Kongen på forhånd, at Anders Lettström ville sende en mail til blandt andre TT, hvor han tog skylden på sig?

- Nej, det vidste jeg ikke.

Så har De heller ikke påvirket ham til at skrive en mail?

- Nej, han har jo faktisk skrevet i sin udtalelse, at han tager skylden på sig for alt det her. På eget initiativ og desværre ud fra sit eget hoved.

Betragter De ham fortsat som en ven?

- Det er klart, at man efter den her situation må revurdere vort venskab.

På hvilken måde?

- Som jeg tidligere har sagt, så tager jeg helt afstand fra hans handlinger og dermed vort bekendtskab.

Er der nogen chance for, at I kan nærme jer hinanden igen?

- Måske før vi dør, måske.

Deres følelser for Lewenhaupt og Philipson?

- Følelser?

Hvad føler De for dem? Er I stadig venner?

- Vi ses ikke så ofte. Jeg har ikke mødt dem ganske længe. Måske i vinter.

Det forhold, har det ændret sig på nogen måde efter de oplysninger, som er kommet frem i bøgerne?

- Hvilke oplysninger?

De oplysninger, som vi talte om tidligere. Der er oplysninger om, at det skal have været kaffepiger og besøg på diverse klubber?

- I så fald må jeg spørge dem om de her situationer. Jeg kender ikke til dem.

Det er ikke noget, som I har været fælles om?

- Nej. Jeg har ikke set dem siden, jeg ved ikke, i vinter måske, eller i efteråret.

Har De mødt dem, efter at bogen...?

- Nej. Nej.

Og I har ikke talt i telefon?

- Nej.

Hvorfor ikke? I er da ganske nære venner?

- Men så nære... Jeg ringer og taler ikke så meget i telefon, hvis jeg skal være helt ærlig. Mine venner synes måske, at jeg er en dårlig ven, som ikke ringer hele tiden. De ses oftere, end jeg gør. Desværre, desværre. Jeg har meget andet at se til. Jeg har i øvrigt heller ikke tid til at sludre hele tiden.

Hvorfor vælger Kongen at tale med medierne nu?

- Jo, fordi Bertil Ternert (hoffets informationschef) har talt med medier en gang tidligere. Og siden har jeg svaret skriftligt på et spørgsmål om Lettströmska-brevet. Ja, jeg sidder så at sige ikke her uden at bemærke, hvad der foregår. Jeg har forstået, at der er en stor interesse omkring de her spørgsmål, og derfor vil jeg på denne måde klargøre en del fakta.

Hvordan har De oplevet de her ture i medierne, efter at bogen er blevet udgivet?

- Det er selvfølgelig tungt. Det er tungt. Selvfølgelig. Resten af familien har også taget det vældig hårdt. Men sammen vil vi nok også stå det her igennem.

På hvilken måde er det tungt? Er det hårdt at gå på arbejde?

- Jeg har haft et godt humør hele tiden, det må jeg sige. Men det er ikke sjovt at blive hængt ud... hvad siger man... ja, hængt ud på forskellige måder.

- Det er klart, at det skader tilliden til mig, til monarkiet og endda Sverige. Det beklager jeg virkelig. Men det er noget, som jeg må rette op på, og jeg kommer til at arbejde dobbelt så hårdt i fremtiden.

De var inde på, at det ikke har været sjovt for familien. Vil De sige noget om, hvordan det er kommet til udtryk?

- Nej, det går ikke. Det går ikke at svare på noget sådan.

Har I diskuteret oplysningerne i familien?

- Det er klart, at det ikke går ubemærket hen.

Hvis De ser på medierne. Hvordan mener De, at de svenske medier har dækket de her oplysninger i bøgerne?

- Hvordan? Jeg skal ikke sidde her og bedømme, hvordan de behandler deres data. Det ville være meget underligt.

Er der noget, som De ønsker at formidle eller sige til det svenske folk?

- Der har været mange forskellige spørgsmål her, og det spørgsmål, som er blevet... Jeg har absolut ikke haft nogen forbindelse eller kendskab til Anders Lettströms forehavende, det er det eneste jeg kan sige. Det er helt uden for mit venskab.

Der er heller ingen forbindelser til letpåklædte damer eller kaffepiger?

- Det vil jeg ikke kommentere yderligere. Det er allerede tilstrækkeligt kommenteret tidligere.

Hvornår mener Kongen, at Kongen har kommenteret det?

- Ja, det gjorde jeg vel allerede i efteråret.

Hvad sagde de dengang?

- Oj, jeg ved snart ikke, hvad man læser i aviserne, og hvad der er sandheden. Det er æltet så meget frem og tilbage, at jeg er begyndt at miste grebet om, hvad der er sandt, og hvad der er usandt.

De mener, at de definitivt ikke har opført Dem på nogen som helst uhensigtsmæssig måde på noget som helst tidspunkt i forhold til i de her oplysninger, der er kommet frem?

- Mmm, nej, det kan jeg vel ikke påstå. Nej.

Der er alligevel vældig mange vidner. Hvordan kan alt dette være en misforståelse?

- Ja, det undrer jeg mig også over. Det er et vældig godt spørgsmål.