Lidt men godt i Tyskland

Vinhøsten endte som i mange andre lande noget mindre, men kvaliteten ser til gengæld ud til at være god

På trods af de usædvanlige vejrforhold i år, er de tyske vinproducenter stort set alle tilfredse med kvaliteten af høsten i år. Det samlede høstvolumen er dog noget lavere i år end forventet, kun omkring 8,3 mio hl. i år (opgjort pr. 15.11. 2013). Det svarer til et udbyttet otte procent under sidste år, og 10 procent under landsgennemsnittet de seneste 10 år.

Høstresultaterne falder også ret forskelligt ud i de 13 regioner i år. I Rheinhessen, Franken og Sachsen tegner der sig et billede på niveau med forrige års udbytter og kvaliteter, mens der i Ahr og Saale- Unstrut er en væsentlig stigning på 30 til 56 procent i udbyttet, dertil skal dog nævnes at høsten i 2012 var meget begrænset. I de øvrige regioner ligger høstudbyttet væsentligt lavere end det gennemsnitlige udbytte i 2012, som f.eks. i Mosel hvor udbyttet er ca. 30 procent under gennemsnittet. Dette skyldes hovedsageligt haglskader. Mosel har nemlig præcis som i Loire dalen oplevet voldsomme haglregnstorme i sommerens løb.

Årsagen til det lave høstudbytte på landsplan kommer sig af det kolde og dermed sene forår med ugunstige vejrforhold under blomstringen, som især har påvirket Pinot-sorterne. Resultatet var spredt blomstring med ringe frugtsætning, som igen gav udfordringer under høsten, da der skulle selekteres i høstudbyttet. Høsten faldt derfor også sted sent i år og trak i langdrag grundet det forholdsvist besværlige høstarbejde. Af den årsag har flere vingårde allerede nu annonceret prisjusteringer.

Den besværlige høst og det lave høstudbytte har imidlertid medført en positiv ting: Sen høst og deraf modning over lang tid, samt den naturligt begrænsede mængde, har givet meget aromatiske druer af høj kvalitet hvilket er det bedste udgangspunkt for frugtige, aromatiske vine med moderat alkoholindhold.

2013 kan dermed gå hen og blive en meget attraktiv årgang, både på grund af den lave mængde og de stedvis rigtig gode kvaliteter.Region

Anslået høstudbytte pr. 15.11. 2013 (hl)

Afvigelse fra 2012 (%)

Afvigelse i forhold til 10-årig gns. i (%)

Ahr

39 000

30

-5

Baden

1 000 000

-14

-21

Franken

435 000

-2

-7

Hess. Bergstraße

24 000

-20

-23

Mittelrhein

27 000

0

-16

Mosel

620 000

-7

-30

Nahe

265 000

-15

-23

Pfalz

2 100 000

-11

-6

Rheingau

190 000

-18

-21

Rheinhessen

2 600000

0

1

Saale-Unstrut

42 000

56

5

Sachsen

18 000

-10

-5

Württemberg

950 000

-17

-15

Hele tyskland

8 310 000

-8

-10

0 kommentarer
Vis kommentarer